NEDEN BİZ?
"Kaliteli hizmet, size uygun bir çözüm mutlaka vardır" sloganıyla iş hayatına başlayan Ersev OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında 2016 yılında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

BİZ KİMİZ?
Ersev Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun ve buna bağlı mevzuatın kendisine, işveren ve çalışanlara yüklediği görev ve sorumlulukların ciddiyetle farkındadır. Bu farkındalıkla İş güvenliği ve iş sağlığının önemini temel değerlerinden saymakta ve sorumluluklarını en üst düzeyde sahiplenmektedir.
Ersev Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kurumların ihtiyaç duyduğu İSG hizmetlerini kaliteden ödün vermeden tek elden çözme misyonunu ekip olarak benimsemiştir. Kendi sektöründe deneyimli İSG profesyonellerini bünyesinde bulundurarak kurumların hizmetine sunmuştur. Ersev Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla alınması zorunlu kılınan İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personel hizmetlerini kurumlara sağlamak amacıyla kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün topluma yerleşmeye başladığı ve gelecekte hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak bu hizmetlerin sürdürülebilir olması için çalışan Ersev OSGB; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, eğitmenler ve profesyonel operasyon ekibiyle kurumlara hızlı, kaliteli ve standart hizmetleri vermeyi hedeflemektedir.

Lütfen çözümlerimizden bilgilenmek için:
Telefonla Erişim için : (0212) 620 21 16


POLİTİKAMIZ
ERSEV ailesi; hizmet verdiği tüm kuruluşlara İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yüksek kalitede danışmanlık, rehberlik ve eğitim faaliyetlerini sunmayı amaçlamakta, sunduğu bu hizmetlerin çıktısı olarak paydaşlarının iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye dönük stratejilerini kendi stratejisi olarak benimsemektedir.

ERSEV ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. A.Ş
• Kaliteden ödün vermeden rehberlik, bilgi, tavsiye, eğitim ve risk yönetim araçları yoluyla sağlık ve güvenlik standartlarını, eğitimli kadromuz ile yükseltmeyi,
• Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı ve yasal şartlara uyumu öncelikli hedef edinmeyi, bu hedeflere erişmek için tüm paydaşları ile katılımcı bir sistem kurmayı,
• Çalışanlarımızın kurumsal yeteneklerini kullanarak ekip ruhunu güçlendirmeyi
• Tüm faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlayıp, müşteri beklentilerini tam ve doğru olarak tespit etmeyi ve karşılamayı,
• Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamayı, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemeyi,
• Çalışanları ve süreçleri için İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında hedefler belirleyerek, hedeflere ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla doğru sistematiği uygulamayı,
• Çalışanının güvenliğini ve sağlığını düşünen her sektörden kuruluşa hizmet vermeyi,
taahhüt eder.

Vizyon: “Önce İnsan” değerimiz ile değer kattığımız, güvenlik kültürünün yenilikçi ve öncü bir merkezi olmak.

Misyon: Paydaşlarımıza sürdürülebilir bir güvenlik kültürü katmak. Yasal yükümlülüklerin ötesinde müşterilerimizin kurumsal imajına uygun yüksek standartlarda hizmet sunmak. Çalışma alanlarında iş kazalarını ve meslek hastalıklarını düşürmek hedefiyle bu bağlamda müşterilerinin iş sürekliliğini sağlamak.