1) Yeni yasa ertelendi mi?
Yasanın belli maddeleri kademeli olarak ertelendi. Ancak "Risk Değerlendirmesi" , "Acil Durum Planı" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" çalışmaları ertelenmedi. Yani bir veya daha fazla çalışanı olan tüm işyerleri bu çalışmaları yapmak zorunda.
 

2) Yasanın hangi kısımları ertelendi?
Eski kanunda 50 kişiden az personeli olup tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundaydı. Yeni kanun uygulamayı 1 ocak 2014 tarihine erteledi. Eski kanunda 50 kişiden az personeli olup az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 1 Temmuz 2014tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundaydı. Yeni kanun uygulamayı 1 Temmuz 2016 tarihine erteledi.
 

3) 50 çalışanım var. Ne gibi çalışmalar yaptırmam gerekiyor?
50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri tehlike sınıfına bakılmaksızın 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundadır. Ayrıca iş yerlerinde risk değerlendirmesi, acil durum planı ve iş sağlığı güvenliği eğitimi çalışmalarını yapılmalıdır.
 

4) Aynı binada 3 firmam var. Bir tanesi aktif, diğerleri göstermelik iş yapmıyorum. Risk değerlendirmesi yapmam gerekiyor mu?
Eğer işyerlerinizde çalışan personelgörünüyorsa, her bir işyeriniz için risk değerlendirmesi, acil durum planı ve iş sağlığı güvenliği eğitim çalışmaları yaptırılmalıdır.
 

5) Risk değerlendirmesini yaptım. Bir daha yaptırmam gerekiyor mu?
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
 

6) Faaliyet gösterdiğim binadan farklı bir alanda ofisim var. Risk değerlendirmesi yapmam gerekiyor mu?
Farklı şubelerinizde personel çalıştırıyorsanız,her işyeriniz için risk değerlendirmesi, acil durum planı ve iş sağlığı güvenliği eğitim çalışmalarını yaptırmalısınız.
 

7) Apartman Yöneticisiyim, bir çalışanımız var. Ne yapmam gerekiyor?
Site ve apartman yönetimlerinin bir veya daha fazla çalışanları varsa site ve apartmanlar için risk değerlendirmesi, acil durum planı ve iş sağlığı güvenliği eğitim çalışmaları yaptırılmalıdır.
 

8) Lokanta işletiyorum, bir çalışanım var. Yasa beni kapsıyor mu?
Tüm işyerlerinin bir veya daha fazla çalışanları varsa işyeri için risk değerlendirmesi, acil durum planı ve iş sağlığı güvenliği eğitim çalışmaları yaptırılmalıdır.
 

9) İşyerime ait bir depo var. Çalışanım yok. Risk değerlendirmesi yapmam gerekiyor mu?
Hayır, çalışanınız yoksa risk değerlendirmesi yapmanız gerekmiyor.
 

10) Emlak Ofisim var. Sadece işyeri sahibi olarak ben çalışıyorum. Risk değerlendirmesi yapamam gerekiyor mu?
Hayır, çalışanınız yoksa risk değerlendirmesi yapmanız gerekmiyor.
 

11) Bir çalışanım var kasap işletiyorum. Denetim olursa ne kadar ceza öderim?
İlgili maddelerin toplamından 50 Bin 127 TL idari para cezası ödemeniz gerekecektir.
 

12) Yeni işe başlayan personele eğitim verdirmek zorunda mıyım?
Evet. Her personelinize İş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundasınız. Eğitim vermediğiniz her personel için 1.078 TL idari para cezası kesilecektir.