6331 sayılı yeni İş Güvenliği Yasası'na göretüm işyerlerinin yaptırması zorunlu çalışmalar;

-Risk Değerlendirmesi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

-Acil Durum Planı: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.


İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak;

-50 çalışandan fazla personeli bulunan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

 

İşyeri Hekimi Bulundurmak;

-50 çalışandan fazla personeli bulunan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.