İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG EĞİTİMİ)
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş güvenliği eğitimidir. Bu eğitimi Ersev OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde vereceklerdir.
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Ersev Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından
Mevzuatta belirtilen aşağıdaki 3 başlık altında toplanan konularda verilmektedir.

1. Genel Konular
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım
Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3. Teknik Konular
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma

4. Diğer Konular
(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)
ERSEV OSGB yıllık eğitim planı düzenleyerek bu eğitim planı dahilin de eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Temel İSG eğitimi 2 yılda bir
* Az tehlikeli sınıflarda 8 saat,
* Tehlikeli sınıflarda 12 Saat
* Çok tehlikeli sınıflarda 16 saatten
az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.

Özel Durumlar
İş kazasına maruz kalan bir çalışan tekrar iş başı yapmadan önce
İşten ayrılıp tekrar iş başı yapan bir kişi 6 aydan uzun süre işten ayrı kalmış ise eğitimi yenilenir.

ERSEV OSGB olarak 7 gün 24 saat iş güvenliği eğitimi verebileceğimizi ve vardiyalı çalışmalarınızda sizlere kısmi süreli ve uzun süreli hizmetler sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.