Milli Eğitim Bakanlığın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de mesleki eğitimdir. Artık her çalışanın mesleğini icra edebilmesi için Mesleki Yeterlilik Eğitimi'ni alması zorunlu kılınmıştır. ERSEV OSGB olarak ilgili sektörlerde mesleki yeterlilik belgesi alınması konusunda rehber danışmanlık yapmaktayız.

Bilinmelidir ki tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitimi olmayan her çalışan için işletmeye idari para cezası verilmektedir. Ayrıca herhangi bir olumsuzlukta mesleki eğitim belgesi bulunmayan bir çalışan çalıştırdığı için işveren taksirli suçtan yargılanmaktadır. ERSEV OSGB olarak sizlere her türlü rehberlik ve danışmanlıkta bulunarak bizler memnun kalmaktayız.