PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma
İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Resmi gazetede yayınlanan 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan Korunması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Ersev OSGB olarak bu raporu hazırlayıp, mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması yönünde danışmanlık yapabilir.