Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller

İlgili yönetmeliklere göre İşverenin periyodik olarak ortam şartlarını akredite olmuş bir kurum tarafından tespit ettirmesi gerekmektedir. Ersev OSGB bu konuda size danışmanlık verebilir. İşyerinde bulunan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere

Çalışanların bilgilendirilmesi
İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
Çalışanlara kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır.

b) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;
1) İş ekipmanının kullanım koşulları,
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar,
3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar,
ile ilgili bilgileri içerecektir


Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar


EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Buhar kazanları

1 Yıl

TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kalorifer kazanları

1 Yıl

TS EN 12952-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Çelik gaz tüpleri – Dikişli

TS EN 1803 standardında belirtilen sürelerde

TS EN 1803 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Çelik gaz tüpleri – Dikişsiz

TS EN 1968 standardında belirtilen sürede

TS EN 1968 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kriyojenik tanklar

TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yerüstü)

10 Yıl

EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yer altı)

10 Yıl

EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kullanımdaki LPG tüpleri

TS 5306 ve
TS EN 1440 : 2008 + A1 : 2012 (EN) standartlarında belirtilen sürelerde

TS 5306 ve TS EN 1440:2008 +A1:2012 (EN) standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar

1 Yıl

EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Kompresör ve Hava tankları

1 Yıl

TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Kaldırma araçları

3 Ay

TS 10116 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)

1 Yıl

Asansör Yönetmeliği ile Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 13015 +A1 ve TS EN 81–3 +A1 standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

1 Yıl

TS EN 13015 +A1 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılacaktır.

İstif Makinası (forklift, transpalet, lift)

3 Ay

TS 10201 ISO 3184 ve TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Tesisatlar

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

1 Yıl

Elektrik tesislerinde topraklamalar, kuvvetli akım ve elektrik iç tesisleri, yönetmelikleri ve TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

Üreticinin belirleyeceği şartlar kapsamında yapılacaktır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.

Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller işyerinizde ki durumların tespiti, tespit sonrasındaki eksiklikleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz sizler için organize ederek işyerlerinizde tam anlamıyla etkin bir güvenlik sağlamaktadırlar.