ERSEV OSGB, kurumların ihtiyacına yönelik mobil üniteler veya kurum içerisine konuşlandırılan donanımlar ile sağlık taramalarını organize ederek iş gücü kaybını en aza indirecek çalışmalar yürütmektedir.

ERSEV OSGB, sağlık taramalarını alanında deneyimli partnerleri ile veya kurumun talep ettiği özelliklere sahip özel kurumları tespit ederek organize etmektedir.

Mobil üniteler veya kurum içerisine konuşlandırılan donanımlar ile gerçekleştirilen temel sağlık taramaları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Doktorlu göz taramaları
Akciğer Grafisi
Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi)
Odiometri Testi
Portör testleri
Boğaz Kültürü,
Burun Kültürü,
Gaita Kültürü,
Gaita Mikroskobisi
Aşı Uygulamaları
Laboratuvar Testleri
Tam Kan Sayımı
Tam İdrar Testi
Karaciğer Fonksiyon Testleri (SGOT, SGPT, Gama GT, LDH)
Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Ürik Asit, Kreatinin)
Hepatit Markerleri ve Serolojik Testler (HBs Ag, Anti HBs, Anti HCV, HIV1, HIV2 ve diğer Serolojik Testler)
Toksikoloji Testleri (İdrarda/Kanda Kurşun, Toluen, Fenol, VMA, Hippurik Asit vb.)